04.03.2020 Oppdatert slakteplan for småfe frem til påske

Vi har oppdatert vår plan for slakting av småfe frem til påske. Mye innmeldinger pga at mye skanning er utført gjør at vi flytter slaktinga i uke 12 til uke 11 i stedet. Vi setter også opp en ekstra uke med slakting i uke 13.

Slaktedagene blir derfor som følger:

Tirsdag 10. mars

Tirsdag 24. mars

Tirsdag 31. mars

Slakthuset