15.03.2020 Covid19 – Fortsatt drift hos oss

Kjøttbransjen inklusive deg som bonde er bedt om å holde hjulene i gang under den pågående koronakrisen i landet vårt slik at matvareforsyningen går tilnærmet som normalt. Det skal vi forsøke å få til ved å samarbeide godt og respektere de tiltak som myndighetene og vi selv har satt i gang.

Vi har forberedt våre ansatte og våre anlegg på dette nå og vi går inn i den første hele uken hvor vi skal iverksette og følge de tiltak vi har satt opp.

Vi verner våre anlegg mot all persontrafikk som ikke er absolutt nødvendig, administrasjonen gjøres under delvis hjemmekontor/rullerende hjemmekontor.

Det vil være svært viktig at våre ansatte sjåfører og slaktere holdes unna smitte og karantene slik at vi ikke får bemanningsmangel. Det betyr at våre folk må tenke smittevern både privat og på jobb 24/7 for å klare dette.

Vi må verne om dyretransportsjåførene våre så de ikke blir smittet. De kjører rundt fra gård til gård og vil ta opp smittestatus fra hver gård før de kommer. Her er det viktig med godt samarbeid med gårdene og dere må skaffe bistand om dere selv ikke kan forestå utlastingen pga karantene eller smitte. Det er midlertidig fritak for å signere på hentekvitteringa. På slakteriet skal sjåførene ha minst mulig kontakt med anleggets personell, og minst mulig kontakt må også gjelde ute på gårdene.

Konkrete tiltak hos oss:

  • Låst hovedinngang
  • Ingen returslakting
  • Intet forbrukersalg
  • Ingen egentransport av dyr
  • Hjemmekontor
  • Ingen møtevirksomhet
  • Desinfeksjonsrutiner
  • Fjerning av felles kontaktpunkt på spiserom og kontor
Slakthuset