15.06.2020 Informasjon om vår ferieavvikling

Her følger informasjon om vår kommende ferieavvikling:

Vil gjennomføre ferie med slaktestopp på Kvål i uke 29, 30 og 31. I  perioden vil det bli begrenset sentralbord, nærmere info om det vil komme.

For småfe slakter vi siste gang før ferien onsdag 24/6.

Vi oppfordrer alle som har slaktebehov om å melde inn sine dyr så raskt som mulig slik at slaktingen kan gjennomføres på best mulig måte.

Nødslakteberedskapen er selvfølgelig operativ 24/7 hele sommeren i gjennom.

God sommer til dere alle!

 

Slakthuset