17.06.2020 Overtagelse av slakteanlegget på Oppdal

På Oppdal hvor vi slakter våre småfe har vi vært leietager i anlegget siden vi startet høsten 2011. Nå har vi avtalt å overta anlegget fra dets nåværende eier Silje Mari Botnan.

Det var Arne Egil Botnan som kjøpte anlegget den gang og lot oss slippe til med en leiekontrakt slik at det ble kontinuitet i slaktinga i bygda.

Vi overtar fra årsskiftet og det vil ikke endre vesentlig vår operasjonelle drift. Det er ett sunnhetstegn for oss at vi løfter bygget over på egne hender og det vil trygge vår drift i den grad det er risikoelement i langsiktige leieavtaler.

Kjøpesummen går vi ikke ut med men den er tilpasset omtrentlig hva eksisterende kontrakt ga oss i leiekostnader så slik sett vil ikke dette øke vår kostnadsbase.

Nå gleder vi oss til å overta bygget, men først skal vi gjennomføre årets lammesesong og det gleder vi oss enda mer til.

Slakthuset