23.10.2020 Nye rutiner for signalmerker

Informasjon vedrørende nye rutiner for returmerker (signalmerker)

Tidligere har vi som slakteri sendt deg slike merker når du har meldt inn dyr hvor det skal være retur. Nå gjør bransjen endringer på dette slik at du selv bestiller det du trenger av merker hos OSID. Dette er en meget praktisk ordning da alle husdyrhold har ett kundeforhold hos merkefabrikken.

Merker og tilhørende faktura får du tilsendt direkte fra OSID etter at du har bestilt dem på www.osid.no.

Du gjør lurt i å planlegge neste års returplaner slik at du kan bestille med signalmerker samtidig som du skal få tilsendt det du trenger av ordinære husdyrmerker. Returmerker du ikke bruker det ene året kan du bruke i senere år, så det vil ikke være noen risiko å ha slike merker liggende.

For oss er det slik at vi ikke kan hente dyrene før du har merket dem og slik sett er det greit å ha noen merker liggende om du tidvis tar retur.

Hos oss er det røde og grønn signalmerker som gjelder for hhv retur av slakt og skinn. Vi gjør oppmerksom på at vi bruker ikke begrepet nisje, men bruker begrepet retur enten du skal ha kjøttet til eget konsum eller videreselge det.

Disse signalmerkene er helt avgjørende for at retur skal blir håndtert korrekt, og når det gjelder skinn blir det merket du setter i hengende i skinnet gjennom hele vår prosess og helt fram til garveriet. På garveriet blir merkene tatt av og det preges inn en identifisering i skinnet ved halerota.

Det er krevende å berge alle returskinna og vi jobber hardt for å redusere riveskader. Det fordrer korrekt spretting og flåing på alle posisjoner, det blir vi bedre på for hver uke gjennom sesongen. Likevel ser vi at en del skinn rives for de sitter utrolig hardt, her har stell og foring betydning og spesielt er tilgang på salt/vann viktig. Vi loggfører alle parti beregner uttaksprosenter for å se på trender.

Som en tilleggsservice for å løse hastige behov vil vi ha merker tilgjengelig, maks 5 stk, slik at du selv kan hente dem enten på Oppdal, Kvål, Stjørdal, eller Beitstad.

Årets sauemerkekampanje starter først i november med beste rabattfrist satt til 22.11.2020

Ordningen blir å tre i kraft fra 01.12.2020

Slakthuset