15.01.2021 Vinterplan småfeslakting

Vinterplan småfeslakting

Da har vi lagt en plan for hvordan vi skal gjennomføre årets vinterslakting av småfe. Vi legger opp til slakting annenhver uke frem til påske og en slaktedag etter påske. Den siste slaktedagen blir før 15/4 som er siste frist for å få kategori lam på individer født i fjor.

Vi slakter på tirsdager i følgende uker:

  • Uke   4 – tirsdag 26/1
  • Uke   6 – tirsdag   9/2
  • Uke   8 – tirsdag 23/2
  • Uke 10 – tirsdag   9/3
  • Uke 12 – tirsdag 23/3
  • Uke 15 – tirsdag 13/4
    Etter dette blir det opphold i småfeslakting frem til juni.

Det er viktig med godplanlegging på vinterslaktingen da det er færre individ å hente på hver gård. Meld derfor inn så tidlig som mulig og senest mandag uken før ønsket slakting. Vi ønsker at innmeldingen er spesifisert på kategorier LAM, SAU, VÆR.

Slakthuset