01.02.2021 Oppstart ferskhudleveranser

Vi har denne uken startet opp med å levere storfehuder i fersk tilstand til mottaksanlegget i Skjeberg.

Det betyr at vi ikke lengre skal bruke påsalting som konserveringsmetode i vårt anlegg. Det sparer anlegget vårt og utstyr for saltpåvirkning. Personellmessig forsvinner også mange tunge løft både med salting og palletering av huder. Nå slippes huden rett fra hudavdrager og ned i vannkar for avkjøling uten nevneverdig håndtering hos oss.

I Skjeberg blir hudene kjørt over en prosesslinje hvor de beskjæres, trimmes, veies og klassifiseres før de selges videre til utlandet. I større og større omfang går hudene ut fra Skjeberg og til garveri i utlandet i fersk tilstand. Da er det fint med vår overgang her så den økende etterspørselen etter ferske huder kan møtes bedre.

Så er det moro å nevne at vi oppnår meget gode resultater på våre storfehuder. Dette måles i antall påførte slakteskader (fra kniv/flåmaksin). For 2020 endte vi på kun 1,2% slakteskade, tett bak vinneren som hadde 1,1% slakteskade. All honnør til våre slaktere!

Slakthuset