23.03.2021 Ekstra avtaletillegg og innføring av kvigeavtale

Nå er det markant for lite norskprodusert storfekjøtt og vi gjør tiltak for å stimulere til økte tilførsler i tiden fremover. Våre industrikunder trenger mer storfekjøtt og vi gjør vår del av jobben for å forsyne dem.

Så langt i år er tilførslene våre opp 25-30% og det er vi meget godt fornøyde med selv om året enda er forholdsvis ungt. Vi håper selvsagt denne gode trenden fortsetter og at flere vil benytte oss som sitt slakteri. Vi skal gjøre vårt ypperste for at du skal bli fornøyd med service og oppgjør.

Ekstra avtaletillegg:

Dette innføres fra uke 13 med kr 1,00 pr kg, fra uke 18 økes dette til kr 1,50 pr kg

KVIGEAVTALE:

Så innfører vi en avtalebasert varestrøm på kviger av alle raser som skal gjøre det mer gunstig å fore frem kvigekalver til ferdige slaktedyr. Her ytes ett pristillegg på kr 4,00 pr kg. Kriteriene er som følger:

  • Kategori KVIGE ORDINÆR (ikke nødslakt).
  • Minimum 200 kg slaktevekt.
  • Fra klasse O eller høyere.
  • Gjelder for alle raser.
  • Gjelder ikke for kategori 2 ureine slaktedyr.
  • Levere alle slaktedyr til oss.
  • Ved innmelding må kviger meldes inn på KVIGEAVTALE.

 

Du finner komplette betingelser her på våre nettsider under fanen slakting/storfe/storfebetingelser.

Slakthuset