06.01.2022 Slakteplan for småfe i vinter

Vi har nå satt opp vår slakteplan for småfe for vinteren, vi gjør som i fjor og slakter på tirsdager i partallsukene slik:

Uke 4 – tirsdag 25/1

Uke 6 – tirsdag 8/2

Uke 8 – tirsdag 22/2

Uke 10 – tirsdag 8/3

Uke 12 – tirsdag 22/3

Uke 14 – tirsdag 5/4

Innmeldingsfrist blir tirsdag i uka før ønsket slakteuke, vi oppfordrer til så tidlig innmelding som mulig.

 

Slakthuset