03.02.2022 Økt avtaletillegg på storfekjøtt fra 07.02.2022

Fra 28. februar øker engrosprisen på storfekjøtt som følge av en Protokoll mellom partene i Jordbruksoppgjøret. Det betyr at planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) som jordbruket er forpliktet til å følge økes, dette med bakgrunn i betydelige kostnadsøkninger på både gjødsel og energi spesielt.

Økningen er kr 2,- pr kg storfe.

PGE vil være en hindring for at kostnadsøkninger i produsentleddet kan skyves fremover til sluttforbruker utenom det årlige Jordbruksoppgjøret og vi er glade for at det nå er funnet løsninger i bransjen som gir økt kostnadsdekning i en akutt situasjon.

Pålagt varslingstid gjør at det ikke skjer før 28. februar men i mellomtiden (uke 6,7 og 8) øker vi avtaletillegget med kr 2,- pr kg slik at det vil være like gunstig å levere i februar også. Dette for å sikre jevne tilførsler uke for uke og sørge for utslakting av okser for å få plassert ut oksekalver som står på vent.

Da får du full pris allerede nå og trenger ikke vente til mars, det gir også mer norsk storfekjøtt i butikkene og mindre import.

Slakthuset