07.02.2022 Levering av Angus på ekstra gode betingelser

Levering av Angus på ekstra gode betingelser

Vi opplever stor etterspørsel etter Angus for tiden og ønsker å stimulere til leveranser ved å innføre egne betingelser for denne typen slakt.

Angus er en rase som gir godt fettsatt kjøtt med mye smak, her er det det intramuskulære fettet som etterspørres og som vi ønsker å få ut i markedet.

Ved å bedekke med 100% Angusrase vil det her være potensiale til å produsere slakt som gir ett kjøtt som er særskilt etterspurt på grunn av sin marmorering. Vi har kunder som etterspør slikt kjøtt.

Angus er også er rase som det er utmerket å kombinere med i besetningen din om du enten driver med melkeproduksjon eller har en annen hovedrase på kjøtt. Betingelsene er gode og det vil lønne seg godt å benytte rasen til bedekning av mordyr som ikke skal gi avkom til hovedproduksjonens videre avl. Angus er også fin å bruke på førstegangskalvere da rasen gir enkle kalvinger.

Krav til far 100% Aberdeen Angus (semin, kåret eller stambokført) slik at avkommet er minst 50% Aberdeen Angus. Godkjent KSL. Gjelder ikke kategori 2 uren hud.

Vi tilbyr følgende betingelser for Angus som tilfredsstiller gitte vilkår:

Det må ved avtaleinnmelding varsles om at det skal leveres dyr på Angusvilkårene våre.

  • Kr 4,50 pr kg for alle dyr med minimum 50% Angus med unntak av kategoriene kalv, ku og okse. Her må slaktet minst oppnå klasse O og fettgruppe 2+ eller fetere.

I den vanlige prisingen av slakt er det slik at fett gir pristrekk men ettersom det her er fete slakt som etterspørres etablerer vi en betaling som skal motvirke denne effekten.

  • Kategori ung okse, kastrat og ung ku i vekt 260-360 kg, i fett 3- til og med 5+, betales med kr 6,- pr kg.
  • Kategori kvige i vekt 200-300 kg, i fett 3- til og med 5+, betales med hele kr 9,- pr kg.

Samlet pristillegg for dyr som tilfredsstiller alle krav blir da hhv kr 10,50 og 13,50 pr kg for kategori ung okse, kastrat, ung ku og kvige.

Dette er altså særlig god betaling og hos oss kan du benytte deg av disse vilkårene uten å tegne egen avtale. Har du slakt som ikke tilfredsstiller vilkårene avregnes de etter våre ordinære vilkår. Har du tegnet kvigeavtale hos oss kan vi ikke avregne den i kombinasjon med Angusvilkårene. Hvis vilkårene for angusavtalen oppfylles faller økotillegget bort.

Slakthuset