10.03.2022 Vi øker prisene på storfe – igjen

Slakthuset Eidsmo Dullum øker prisen på storfe – igjen

Prisløypen som er brukt på storfe denne vinteren har ikke klart å tilføre storfe til markedet i ønsket omfang. Nå opplever vi at dyr blir stående på foring i påventa av at prisene øker etter påske samtidig som det har vært krevende å få kjørt ut livkalv som skal flyttes.

Vi betaler derfor kr 2,75 pr kilo slakta storfe fra mandag 14. mars i form av ekstra avtaletillegg.

Fredag før påskeuken tas dette tillegget bort igjen, da engrosprisene etter påske trekker prisnivået opp igjen frem mot mai.

Oppsummert: slaktingen må skje i uke 11,12,13 eller 14 og dyra må meldes inn omgående som avtaleinnmelding.

Slakthuset