25.03.2022 Endring av puljestruktur og økt kutillegg

Vi øker betingelsene igjen for å bedre vår konkurransekraft og din inntjening.

Fra etter påske øker kutillegget som ligger inne i puljetilleggene våre med kr 1,- til slik at det totale kutillegget nå er kr 3,-.

Strukturen i puljetilleggene endres slik at det blir lettere å komme opp i største pulje, største pulje slår nå inn fra dyr nr 17.
Puljene er delt inn i 3 og 3 individ oppover: (2-4) (5-7) (8-10) (11-13) (14-16) (17+)

Dette skal være meget gode puljetillegg!

For ytterligere detaljer se våre betingelser her på nettsidene.

 

 

Slakthuset