08.08.2022 Småfesesong

Våre betingelser og informasjonsmateriell ble sendt deg i posten før vi tok vår sommerferie slik at du skal være god orientert om den kommende sesong. Nå finner du også informasjon her på våre nettsider.

Vi satser på en jevn og fin sesong med mange flotte dyr til slakt.

Det er alltid spennende med bemanningen men det skal ordne seg i år også da mange kommer tilbake for ny sesong hos oss.

Nytt for sesongen er at vi installerer lengdemåler for klassifisering. Slik utstyr har vært i drift i noen år nå på alle storfeslakterier og er obligatorisk metodikk for klassesetting. Utstyret for lengdemåling er utprøvd på testanlegg før det nå gjøres mulig å ta i bruk for andre anlegg. Fra og med neste år antar vi det blir obligatorisk å ta i bruk. Vi ønsker å ta i bruk ny metodikk raskt fordi vi ser store fordeler med det i form av at klassingen blir lik uavhengig av klassifisør.

Velkommen til sesong, er det noe du lurer på ikke nøl med å kontakte oss!

Slakthuset