15.08.2022 Ekstra avtaletillegg på storfe

Vi innfører ekstra avtaletillegg for storfe med kr 0,70 pr kg som slaktes i perioden uke 33 til 39.

Dette for å få inn mer slakt før telledatoen, slik kan import unngås samt redusere behovet for innfrysing av slakt etter telledatoen.

 

Slakthuset