21.04.2023 Økt storfepris hos Slakthuset

Markedsregulator har i prisliste fra 17.04.2023 redusert avregningsprisen med kr 0,20 pr kg med henvisning til Eierbrev utsendt til medlemmene sine. Dette er en prisendring der vi ikke kjenner innholdet, vi ønsker derfor ikke å følge denne prisnedgangen og velger å innføre en egen linje på din avregning for å kompensere for dette.

Vi kaller denne «Merpris hos Slakthuset» og vi betaler denne for alle kategorier ordinære storfe og gjør den foreløpig gjeldende frem til 30.09.2023.

Bakgrunnen er at vi ønsker å være konkurransedyktige og tiltrekke oss mer ferske storfeslakt av norsk opprinnelse til vår kunde og medeier Axel Andersen i Drammen, vi setter derfor likegodt vår «Merpris hos Slakthuset» til kr 0,30 pr kg fra 24.04.2023.

Slakthuset