25.10.2023 Nytt markedsreguleringstiltak – kalveslakting

Tilskudd til slakting av kalv

Markedsregulator ønsker å redusere tilførselen av storfe og ett av tiltakene er tilskudd til slakting av kalv i alder 11-24 uker i perioden uke 48-2023 til ut mars 2024.

Ettersom vi er godkjent tilskuddsformidler hos Landbruksdirektoratet er vi selvfølgelig med på denne ordningen og tilbyr våre leverandører å delta i denne tilskuddsbaserte kalveslaktingen.

Formålet med ordningen er å stimulere til økt slakting av kalv for å redusere tilførslene av storfekjøtt i slutten av 2024 og starten på 2025. Du som bonde vil få kr 2.000,- i tillegg til ordinært slakteoppgjør for kalven. Viktig at kalven på slaktetidspunktet har en alder som er mellom 11 og 24 uker og dette vil bli kontrollert.

Tiltaket på landsbasis er for inntil 5.000 kalv og antallet fordeles mellom Nortura og KLF-slakterier basert på markedsandeler. Hos oss kan vi derfor slakte ett sted mellom 150 og 180 kalver på denne ordningen alt etter hva vi tilbys av kvote til enhver tid.

I tillegg til å godtgjøre deg som bonde med kr 2.000,- har markedsregulator også valgt å godtgjøre seg selv som slakteri med kr 1.400,- ekstra pr kalv for slaktehåndteringen. Dette er da ett tilskudd vi også som slakteri får til vår drift.

Det åpnes opp for slakting fra og med 27/11/2023, ta kontakt med oss snarest om du ønsker å slakte kalv med kompensasjon. Her blir det «først til mølla»-prinsippet for å melde inn og så blir det slakting etter hvert som alder og vår kvote tilsier det.

Det er laget en forskrift for ordningen som du kan lese om «her».

Orientering fra markedsregulator finner du «her«.

Ordningen koster 17 millioner og finansieres av omsetningsavgiften, så vi får håpe det er effektiv bruk av omsetningsavgiften slik at det blir reell virkning i markedet.

Slakthuset