06.11.2023 Tiltak mot ringorm på Innherred

Det er påvist ringorm i Trøndelag og situasjonen er uavklart, såpass uavklart at bransjen på fredag 3/11/23 har blitt enige om å ikke omsette livdyr i en sone på Innherred.

Sonen er definert til å omfatte Verdal, Steinkjer, Inderøy og Levanger. Slakteriene vil ikke omsette og flytte livdyr innad i sonen og ut av denne sonen. Dette gjelder alle typer storfe.

Tiltakene og soneomfanget vurderes og evalueres fortløpende og det som her er beskrevet gjelder fra mandag 6. november 2023 og i minst 14 dager.

Målet med tiltakene er å skaffe seg bedre oversikt over situasjonen og å unngå ytterligere spredning av ringorm i Trøndelag.

Det er opprettet en arbeidsgruppe i bransjen bestående av representanter fra Trøndelag Bondelag, Midt-Norge Slakteri AS, Slakthuset Eidsmo Dullum AS, Nortura, TINE og  Animalia som samarbeider om aktuelle tiltak i regi av bransjen. For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag deltar Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Trøndelag Veterinærforening med faglige råd og oppdatert statusbeskrivelse.

På generelt grunnlag vil vi nå si at det er særskilt viktig at alle tar sine forholdsregler i tiden fremover. Vi anbefaler at du åpner linken nedenfor og leser den informasjonen:

Tiltak mot ringorm i Trøndelag – Norges Bondelag

Slakthuset