26.01.2024 Viktig informasjon om ordningen med trekk for skitne slaktedyr

Animalia har det siste året lagt ett løp for at det skal bli ett sterkere fokus på problemstillingen skitne slaktedyr.

Dette innebærer kursing av personell, økte trekksatser og revisjoner ute på slakteri. I tillegg utarbeides det løpende statistikk for alle slakteri som distribueres til alle slakteri ukentlig.

Målet er at bedømmingen skal bli så lik som mulig på landets slakteri.

Tirsdag 23.01.2024 hadde vi revisjon fra Animalia på vårt slakteri.

Her finner du fine plansjer som viser hvordan bedømming skal foregå:

I forhold til egen bedømming av buklinja har vi som slakteri den store fordelen at vi gjør dette etter at dyret er hengt opp. Lår, skanker og sider skal vi kunne bedømme forholdsvis likt. Vi dokumenterer alle 2-er trekk med foto og kan i ettertid utveksle disse med deg og/eller Animalia.

 

Her er viktig informasjon vedrørende skitne slaktedyr fra Fagrådet for reinere slaktedyr og Animalia:

 

Økning i trekksats

Fra 1. januar 2024 vil trekket for å levere skitne slaktedyr og for sau som ikke skal klippes, økes. Trekket har vært det samme siden 2013, og Styret i Animalia har nå besluttet at det skal økes fra og med 1. januar 2024. De nye trekksatsene er:

  • Kategori 1 hygienetrekk storfe kr 500,-.
  • Kategori 2 hygienetrekk storfe kr 1.100,-.
  • Sau som ikke kan klippes rene eller slaktes med ull på kr 150,-.

 

Kurs i bedømming av skitne slaktedyr

Det ble i 2022 obligatorisk at alle som står og bedømmer skitne slaktedyr har tatt kurs innen 1. januar 2024. I den forbindelse ble det utviklet et e-læringskurs slik at operatørene kan ta det digitalt og når det passer dem. Kurset finnes både på norsk og engelsk, og det er ett kurs for storfe og småfe sammen.

 

Skanker

Fagrådet for reinere slaktedyr har tatt opp problemstillingen med framskanker. I den forbindelse har Fagrådet besluttet at trekket for skanker gis kun for skanker på bakbein. Dette betyr at det kun er panser på bakskankene som skal utløse hygienetrekk kategori 2.

 

Revisjoner av slakterier

Styret i Animalia har besluttet at alle slakterier skal revideres for å sikre enhetlig bedømming av skitne slaktedyr. Animalia vil utføre revisjonene, og det er tenkt at alle storfeslakterier skal revideres minimum hvert 3. år. Først ut er slakteriene i region Øst og Midt, og disse vil bli revidert i løpet av januar og februar 2024. Dette er fordi disse regionene har opplevd relativt stor økning i skitne slaktedyr de siste årene.

Slakthuset